dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk
profesor PL

Wydział Podstaw Techniki
Prodziekan d/s Nauki
kadencja 2012 - 2016
Członek Senatu Politechniki Lubelskiej